Bestyrelse og kontakt - Perioden 2019-20

Formand
Annette Pedersen (valgt 2017)
Strandbakken 54

tlf. 24 24 80 50
 
 
Bestyrelsesmedlem
Jann Larsen (valgt 2018)
Humlebakken 6
  Bestyrelsesmedlem
Jørgen Loumann (valgt 2017)
Ahornbakken 16
tlf. 40 18 41 31
 
 
Sekretær
Jørgen Eriksen (valgt 2018)
Tjørnebakken 10
 
tlf. 31 32 88 73
e-mail: joergene@msn.com 
 

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Kragh (valgt 2018)
Strandbakken 5F
 
 
 
Kasserer
Knud Jensen (valgt 2017)
Bøgebakken 6B
 
tlf. 60 84 89 91

Revisor (valgt som revisor i 2017)
Ole Harritshøj
Humlebakken 7

tlf. 33 31 00 27